Olemme Itä-Suomen yliopistossa opiskelevia tyttöjä, joiden päämääränä on valmistua opinto-ohjaajiksi. Aloitimme opintomme nyt syksyllä 2013 ja innolla odotamme opintojemme etenemistä.  Suoritamme tällä hetkellä opinto-jaksoa, pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön, johon kuuluu valmistaa lukupäiväkirja/oppimispäiväkirja haluamassaan muodossa. Päädyimme yhdessä perustamaan blogin, johon kasaamme kurssilla vaadittuihin tehtävänantoihin vastauksia ja omia pohdintojamme kurssin aiheista.

 

Tieto-ja viestintä teknologia opetusmielessä ei entuudestaan ole ollut meille kummallekaan kovin tuttu asia. Internettiä, tabletteja sekä älypuhelimia olemme tottuneet käyttämään omiin tarkoituksiimme, eli teknologian käyttö on hieman tutumpaa, kuin sen käyttömahdollisuudet opetuksen ja ohjauksen kentällä. Pedagogisia opintoja meillä ei ole vielä ollut, sillä opintomme ovat niin alussa ja odotamme saavamme eväitä tältä opinto-jaksolta pedagogiseen tuntemukseen. Teknologian käyttö on sen kehityksen edetessä yleistynyt kouluihin ja osaksi opetusta. On hienoa, että teknologiaa on alettu hyödyntämään enemmän, eivätkä opetus ja oppiminen ole enää vain tiettyyn tilaan ja aikaan sidottua. Tietotekniikan hyödyntämisellä opetuksessa on mielestämme paljon positiivisia ominaisuuksia ja itse olemme avoimia sitä omissa ammateissamme käyttämään tulevaisuudessa.

 

Ensimmäisellä luennolla käytiin tulevan kurssin sisältöä läpi ja saimme kuulla mahdollisista suoritustavoista. Olimme heti innoissamme kurssista, joka ei pohjaudu niinkään kirjasta lukemiseen, vaan itse tekemiseen ja tietotekniikan maailmaan itse tutustumiseen. Mielestäni tämä toimii hyvin, sillä luennon voi katsoa silloin kun on itsellä aikaa syventyä ja paneutua siihen hyvin.

 

Blogimme sisältö tulee siis keskittymään kurssilla opittuihin ja pohdittuihin aiheisiin tieto-ja viestintäteknologian opetuskäytöstä. Tehtäviä ja niihin kuuluvia pohdintoja tulee olemaan 5 ja aiomme liittää blogiimme myös opintojakson harjoituskerroilla valmistamiamme töitä erilaisia koulunkentällä hyödynnettäviä sovelluksia käyttäen.

Blogiamme saa käyttää tutkimustarkoitukseen.

Tekstissä viitattaessa artikkeliin tarkoitamme lähteenä käytettyä julkaisua Marja Kankaanrannalta; Opetusteknologia koulun arjessa.

 

-R&A